Introductie

Facet

Welkom op de website van Facet, het bureau van Tieneke de Groot. De specialisatie van Facet ligt op het vlak van de drie momenteel meest aaibare insectengroepen, namelijk dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Kennis over bedreigde plantensoorten, broedvogels en herpetofauna is ook in huis. Facet werkt zelfstandig of (bij grotere projecten) in samenwerking met andere bureaus.

Voor wie?

Facet werkt voor overheden (op gemeentelijk of provinciaal niveau), natuurbeschermingsorganisaties, terreinbeheerders en vrijwilligersorganisaties. Om meer te weten over de natuurwaarden in een gebied en/of om te voldoen aan de eisen van de subsidiegevers is kennis van het voorkomen van bijvoorbeeld bepaalde planten en insecten noodzakelijk. Bij natuurontwikkelingsprojecten is het vaak zinnig om nulmetingen te verrichten en na de ingrepen de effecten op verschillende flora- en faunagroepen te volgen.